ΣΚΟΠΟΣ-ΣΤΟΧΟΣ

- Η ανάδειξη και συντήρηση ενός διατηρητέου μνημείου.

Με αφορμή τις πολιτιστικές εκδηλώσεις ο πύργος μένει ανοικτός και φιλόξενος για την τοπική κοινωνία και τους ξένους επισκέπτες του νησιού, αντίθετα με τους υπόλοιπους (40 περίπου) πύργους της Νάξου.
- Η αναβάθμιση της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής του νησιού.
Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ δίνει στους Ναξιώτες την δυνατότητα να γνωρίσουν προσωπικότητες του πνευματικού και καλλιτεχνικού χώρου και το έργο τους. Οι μαθητές των σχολείων έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από τα εκπαιδευτικά προγράμματα, που οργανώνονται στο πλαίσιο των εκθέσεων.
- Η ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού.
Η θεσμοθέτηση του Φεστιβάλ, δημιουργεί ένα σταθερό κοινό υψηλών προδιαγραφών, ενώ ενισχύει τον πολιτιστικό τουρισμό στην ενδοχώρα του νησιού, με θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία.
- Η προστασία του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος.
Σε ακτίνα λίγων χιλιομέτρων από τον πύργο, βρίσκονται αρκετά σημαντικά μνημεία της Νάξου (ο αρχαϊκός ναός της θεάς Δήμητρας, το σπήλαιο-μοναστήρι της Παναγίας της Καλορίτσας, κ.ά.). Προχωρώντας στο έργο ενοποίησης των μνημείων με μονοπάτια, επιδιώκεται η προστασία της περιοχής και η δημιουργία ενός μοντέλου ήπιας πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης.

Στόχος είναι, όχι η δημιουργία ενός ακόμα Φεστιβάλ, αλλά η συγκρότηση ενός θεσμού ανήσυχου και ευέλικτου, ανοιχτού στα πολιτισμικά ζητήματα και αιτήματα της εποχής μας. Ενός θεσμού, που ταυτότητά του έχει τη δημιουργική συνομιλία των τεχνών και των εκπροσώπων τους, μέσα από συγκεκριμένο θεματικό άξονα, που επιλέγεται για κάθε διοργάνωση.
Στα πλαίσια αυτά αναπτύσσονται συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, δημιουργώντας σταθερές γέφυρες επικοινωνίας, αναγκαίες για να εγγράψουν τη Νάξο στον σύγχρονο πολιτιστικό χάρτη.


back